Het mysterie rond het hoofdpijn-excuus ontrafeld

De uistpraak ‘Ik heb hoofdpijn’ heeft een bijsmaak. Want je kunt er mee bedoelen dat je pijn in je hoof hebt, maar het kan net zo goed een excuus zijn om geen seks te hebben. Dat denken de meeste mannen althans. Maar wat is er nou precies van waar? Zijn vrouwen die veelvuldig migraine hebben echt zo seksloos? Nee dus!

Een studie bewijst namelijk het tegendeel! Vrouwen met migraine hebben namelijk een uitstekend libido en hebben even vaak erotische dromen als vrouwen die nooit migraine hebben. Ze hebben gemiddeld zelfs meer seksuele fantasie├źn en voelen zich vaker seksueel opgewonden. Ze zijn dus allerminst frigide.

Resultaat: migrainelijdsters vrijen even vaak als andere vrouwen. Slechts 10 % verklaart al ooit seksueel contact te hebben vermeden wegens hun migraine. In werkelijkheid streven ze naar een gezond seks- en liefdesleven en worden ze daarin veeleer gehinderd door hun migraine. Ze spelen die dus absoluut niet uit als excuus om seks te vermijden.

Merkwaardig genoeg blijkt uit diezelfde studie dat dit anders ligt bij mannen. Mannen met migraine hebben minder seksuele fantasie├źn en een lagere libido dan de andere mannen! De reden daarvoor is wellicht dat ze zich nog minder laten behandelen voor hun migraine dan vrouwen. Het zijn dus vooral mannen die op de proppen komen met argumenten als: "Vanavond niet, ik heb migraine"!

Al bij al kunnen we zowel vrouwen als mannen alleen maar aanraden om hun probleem te laten behandelen door een deskundige arts, kwestie van een harmonieus leven te kunnen leiden, ook op seksueel vlak. En da’s toch waar ze, net als ieder mens, naar streven!

Bron: Annet

facebook share facebook share

Geen reacties // Reageer