Meer babysterfte bij thuisbevallingen in armere regio’s van Nederland

Verontrustend nieuws. Bij vrouwen die in armere regio’s en wijken in Nederland wonen, overlijden meer kinderen bij de geboorte wanneer de vrouw thuis bevalt in plaats van in het ziekenhuis, zo concluderen drie economen van onder andere de Vrije Universiteit Amsterdam. Voor hun onderzoek gebruikten zij de gegevens van 356.412 vrouwen die tussen 2000 en 2008 in Nederland bevielen. Een belangrijke implicatie van het onderzoek is dat thuisbevallingen voor sommige groepen vrouwen wel, maar voor andere niet veilig kunnen zijn.Het vermoeden bestaat dat vrouwen in armere gebieden van ziekenhuisbevallingen ‘profiteren’, omdat bij hen het inschatten van een laag of hoog risico op bevallingsproblemen lastiger is, bijvoorbeeld door een moeilijkere communicatie met de verloskundige. De discussie over de veiligheid van thuisbevallingen is niet van vandaag, die speelt al veel langer. “Thuis- en ziekenhuisbevallingen vergelijken is moeilijk”, aldus één van de onderzoekers. “Vrouwen met een laag risico op complicaties mogen zelf kiezen waar ze bevallen. Maar ook laagrisicovrouwen verschillen onderling in hun risicofactoren. De meest riskante onder de laagrisicobevallingen vinden meestal plaats in het ziekenhuis. Dat zorgt ervoor dat de effecten van zulke ziekenhuisbevallingen moeilijk te onderscheiden zijn van de effecten van thuisbevallingen.”

De onderzoekers bedachten dat voor een goede vergelijking tussen thuis- en ziekenhuisbevallingen twee identieke groepen vrouwen nodig zijn, waarbij de ene groep thuis en de andere in het ziekenhuis bevalt. Zij keken daarom naar een soort ‘natuurlijk experiment’. Het viel hen op dat sommige vrouwen zich bij de keuze voor thuis of ziekenhuis mede laten leiden door de afstand tot het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Dit stelde hen in staat twee groepen vrouwen te vergelijken die precies dezelfde relevante eigenschappen hadden, alleen was in de ene groep de kans groter dat zij in het ziekenhuis zouden bevallen dan bij de andere groep, alleen omdat zij dichter bij een ziekenhuis woonden. Uit de vergelijking gebaseerd op deze vrouwen bleek dat thuisbevallingen tot een hogere kindersterfte rond de geboorte leidden.

 

facebook share facebook share

Geen reacties // Reageer