Hoogopgeleide jonge vrouwen in opkomst!

Nederland heeft steeds meer hoogopgeleiden. Vorig jaar had 28 procent een diploma aan een hogeschool of universiteit. Tien jaar geleden was dat nog 22 procent. Bij jonge vrouwen steeg het percentage hoogopgeleiden meer dan bij jonge mannen. Wij zijn dus in opkomst dames! Een goed teken! Dit alles blijkt vandaag uit cijfers van het CBS. Nederland had in 2012 bijna 11 miljoen inwoners van 15 tot 65 jaar. 28 procent had een hoge opleiding en 30 procent een lage opleiding. Ten opzichte van 2003 steeg het aandeel hoogopgeleiden met 6 procentpunten, het aandeel laagopgeleiden (mensen met vmbo-, of mbo-1 diploma) daalde evenveel. Het aandeel middelbaar opgeleiden (havo, vwo, mbo 2, 3, 4 diploma) bleef ongeveer gelijk, iets meer dan 40 procent. Het aandeel hoogopgeleide mannen en vrouwen van 15 tot 65 jaar was in 2012 ongeveer gelijk (respectievelijk 29 en 28 procent). Onder jongere hoogopgeleiden was dat verschil veel groter: jongere vrouwen (25 tot 35 jaar) waren met 44 procent vaker hoogopgeleid dan jongere mannen (37 procent). Bij 55- tot 65-jarigen is het juist omgekeerd: hier ligt het aandeel hoogopgeleide mannen bijna 10 procentpunten hoger dan bij vrouwen.

facebook share facebook share

Geen reacties // Reageer