Veel meer vrouwen aan het werk in de afgelopen 12 maanden!

Goede berichten! In de afgelopen 12 maanden hebben 109 duizend mensen die daarvoor niet werkten, een betaalde baan gevonden. De werkloosheid daalde van 7,4 naar 6,9 procent van de beroepsbevolking. Er zijn vooral meer vrouwen aan het werk gegaan. Maar het is natuurlijk niet alleen maar feest. Want ondanks deze ontwikkeling, waren in juni toch nog 611 duizend mensen van 15 tot 75 jaar werkloos. Maar over de afgelopen drie maanden nam het aantal werkenden wel met 8 duizend per maand toe. Het aantal werklozen daalde in die periode met gemiddeld 5 duizend per maand. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS.
Vergeleken met juni 2014 is het aantal werkende vrouwen toegenomen met 85 duizend, tot ruim 3,8 miljoen. De meest recente cijfers over het eerste kwartaal van 2015 laten zien dat er vooral meer vrouwen werken in de pedagogische en bedrijfseconomische en administratieve beroepen. In de eerste helft van dit jaar werden door UWV 289 duizend nieuwe WW-uitkeringen verstrekt, bijna 15 duizend minder dan in de eerste helft van 2014. De daling van het aantal nieuwe uitkeringen komt vrijwel volledig voor rekening van de mannen. Sectoren waar mannen de overhand hebben lieten dan ook de sterkste afname zien van het aantal nieuwe WW-uitkeringen dit jaar.

Verder werden in de eerste helft van dit jaar 320 duizend uitkeringen beƫindigd, waarvan de helft vanwege werkhervatting.

facebook share facebook share

Geen reacties // Reageer