Vrouwen: waar blijven jullie aan de top?

Nederlandse beursgenoteerde bedrijven hebben nog altijd minder vrouwen in hun bestuur en raad van commissarissen dan wettelijk moet worden nagestreefd, zo is vandaag gebleken uit onderzoek van de business school van de universiteiten van Tilburg en Eindhoven. Van alle commissarissen bij de 84 beursgenoteerde bedrijven is 21 procent een vrouw. Vrouwen vormen samen 8 procent van het bestuur van de bedrijven. Daarmee wordt niet voldaan aan het Nederlandse wettelijk streefgetal van minimaal 30 procent vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen. Die verdeling moet eigenlijk uiterlijk op 1 januari 2016 worden bereikt.
Er bereikten vorig jaar wel weer iets meer vrouwen de top van het bedrijfsleven. Er kwamen drie vrouwelijke bestuurders bij, terwijl er één vertrok. Van alle nieuwe commissarissen is 27,5 procent vrouw. Per saldo kwamen er elf nieuwe vrouwelijke commissarissen bij. De onderzoekers wezen erop dat 25 van de 84 beursfondsen helemaal geen vrouw in het bestuur of de raad van commissarissen hebben. Bij zestien bedrijven zonder vrouwelijke bestuurders zijn dit jaar wel in totaal negentien mannelijke bestuurders benoemd, bij twaalf bedrijven zonder vrouwelijke commissarissen zijn 22 nieuwe mannelijke commissarissen benoemd.

Er kwamen drie vrouwelijke bestuurders bij (Heineken, Delta Lloyd en Holland Colours), maar er vertrok ook één vrouwelijke bestuurder (TomTom) zodat de netto stijging slechts twee nieuwe vrouwelijke bestuurders is. Van alle 69 nieuwe commissarissen is 27,5% vrouw (19). Per saldo kwamen er 11 vrouwelijke commissarissen bij. Nog steeds is driekwart van de nieuwe commissarissen dus een man.
Akzo Nobel, Delta Lloyd en PostNL voldoen nagenoeg aan het streven ten aanzien van het aantal topvrouwen. Daar bestaat het bestuur voor meer dan 30 procent uit vrouwen, in de raad van commissarissen kwam het aandeel vrouwen er uit op 29 procent.
“Buitengewoon teleurstellend.” Zo noemt minister Jet Bussemaker (Emancipatie) de geringe stijging van het aantal vrouwen aan de top van de beursgenoteerde bedrijven. “Dit gaat gewoon echt veel te langzaam!”, aldus Bussemaker vrijdag. Bussemaker zegt dat wordt onderstreept dat de toppen van de beursgenoteerde bedrijven “nog steeds mannenbolwerken” zijn. De groei van het aantal vrouwen doet “in ieder geval geen recht aan het potentieel aan vrouwelijk talent.”

facebook share facebook share

Geen reacties // Reageer